aq
Mrs Malaysia World 2015 Jenet Foo, Mrs Borneo World 2015 June Yap to complete at Mrs World grand final in China

Kuala Lumpur, 5th March – Mrs Malaysia World 2015 Jenet Foo and Mrs Borneo World.