Sultan Kelantan Sultan Muhammad V
Raja Berperlembagaan boleh bertindak menurut kuasa budi bicara

Gabungan antara Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen adalah sistem yang terbaik dalam mentadbir dan mengurus.