Ferrari_J50 2017
Ferrari 2017, J50 revealed

Tokyo, 13 December 2016 – During a special celebration held at the National Art Center.

Sultan Kelantan Sultan Muhammad V
Raja Berperlembagaan boleh bertindak menurut kuasa budi bicara

Gabungan antara Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen adalah sistem yang terbaik dalam mentadbir dan mengurus.