IMG 6447
Malaysia akan guna tenaga nuklear hadapi revolusi industri 4.0

KUALA LUMPUR 21 JUN –  Berikutan negara sedang menuju era baharu dalam revolusi industri 4.0,.